Untitled Document
 
KM โรงพยาบาลสวนปรุง
ประเภทบทความ KM  
 
ผลการค้นหาพบทั้งหมด  43  รายการ จำนวนหน้าที่ค้นพบ  1  [2 [3 [4 [5
ลำดับ รายละเอียด
1 ชื่อบทความ การพัฒนาระบบการประเมินและส่งต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกซ้อนทางกายในโรงพยาบาลสวนปรุง
คำสำคัญ การพัฒนาระบบการประเมินและส่งต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกซ้อนทางกายในโรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
2 ชื่อบทความ การฟื้นสภาพกายหลังการรักษาโรคติดสุราตามแนวทางกลุ่มเอเอ : กรณีศึกษา
คำสำคัญ การฟื้นสภาพกายหลังการรักษาโรคติดสุราตามแนวทางกลุ่มเอเอ : กรณีศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
3 ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วย โรคซึมเศร้าร่วมกับการรักษาทางยาในโรงพยาบาลสวนปรุง
คำสำคัญ ผลของโปรแกรมบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วย โรคซึมเศร้าร่วมกับการรักษาทางยาในโรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
4 ชื่อบทความ เรื่องเล่าโปรแกรมการฟื้นฟูกระบวนการทางความคิดผู้เป็นโรคจิตเภท
คำสำคัญ เรื่องเล่าโปรแกรมการฟื้นฟูกระบวนการทางความคิดผู้เป็นโรคจิตเภท
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
5 ชื่อบทความ การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสมองเสื่อมโรงพยาบาลสวนปรุง
คำสำคัญ การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสมองเสื่อมโรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
6 ชื่อบทความ แนวทางการดูแลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
คำสำคัญ แนวทางการดูแลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
7 ชื่อบทความ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช
คำสำคัญ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
8 ชื่อบทความ การพัฒนาระบบการให้บริการตรวจประเมินเชาวน์ปัญญาและความบกพร่องทางการเรียนรู้
คำสำคัญ การพัฒนาระบบการให้บริการตรวจประเมินเชาวน์ปัญญาและความบกพร่องทางการเรียนรู้
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
9 ชื่อบทความ Tracer การพัฒนาการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้น
คำสำคัญ Tracer การพัฒนาการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้น
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
10 ชื่อบทความ กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้น และเด็กบกพร่องการเรียนรู้
คำสำคัญ กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้น และเด็กบกพร่องการเรียนรู้
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ โรงพยาบาลสวนปรุง
วัตถุประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
 
Untitled Document