Untitled Document
 
บทความวิชาการโรงพยาบาลสวนปรุง
ประเภทบทความ  
 
ผลการค้นหาพบทั้งหมด  408  รายการ จำนวนหน้าที่ค้นพบ [1 [2 [3 [4  5  [6 [7 [8 [9 [10 [11 [12 [13 [14 [15 [16 [17 [18 [19 [20 [21 [22 [23 [24 [25 [26 [27 [28 [29 [30 [31 [32 [33 [34 [35 [36 [37 [38 [39 [40 [41
ลำดับ รายละเอียด
41 ชื่อบทความ การดื่มสุราช่วงปีใหม่ “ฉลอง” หรือ “หายนะ”
ผู้แต่ง นายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่บันทึกข้อมูล 2560-01-11
ประเภทบทความ บทความเกี่ยวกับบุหรี่และสุรา
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
42 ชื่อบทความ ความคิดที่บิดเบือน
ผู้แต่ง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
วันที่บันทึกข้อมูล 2559-11-28
ประเภทบทความ บทความสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
43 ชื่อบทความ ถึงลืมไม่ได้แต่ใจไม่เจ็บปวด
ผู้แต่ง วนิชา น้อยผล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่บันทึกข้อมูล 2559-11-28
ประเภทบทความ บทความสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
44 ชื่อบทความ สิบสามและยี่สิบสามตุลาวันประชาวิปโยค ความรู้สึกโศกเศร้าเคล้าความซาบซึ้ง
ผู้แต่ง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
วันที่บันทึกข้อมูล 2559-11-28
ประเภทบทความ บทความสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
45 ชื่อบทความ เชื่อแล้วชื่นใจดีกว่าเชื่อแล้วช้ำใจ
ผู้แต่ง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
วันที่บันทึกข้อมูล 2559-11-28
ประเภทบทความ บทความสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
46 ชื่อบทความ การปฐมพยาบาลด้านจิตใจในผู้ที่สูญเสีย
ผู้แต่ง วนิชา น้อยผล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่บันทึกข้อมูล 2559-10-31
ประเภทบทความ บทความสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
47 ชื่อบทความ ปฐมพยาบาลใจด้วยการรับฟัง
ผู้แต่ง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
วันที่บันทึกข้อมูล 2559-10-18
ประเภทบทความ บทความสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
48 ชื่อบทความ มุมมองความรู้สึกต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้แต่ง ณัฐชนน สันดี นิสิตภาควิชาจิตวิทยาฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่บันทึกข้อมูล 2559-10-11
ประเภทบทความ บทความสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
49 ชื่อบทความ พลังเปลี่ยนชีวิต
ผู้แต่ง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
วันที่บันทึกข้อมูล 2559-08-05
ประเภทบทความ บทความสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
50 ชื่อบทความ “แม่” อาชีพไหน...ก็เลี้ยงลูกให้ดีได้
ผู้แต่ง งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่บันทึกข้อมูล 2559-08-19
ประเภทบทความ บทความสุขภาพจิต
จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
 
Untitled Document