Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง
ตอนสติสร้างสุข

ขอความร่วมมือบุคลากร

แบบสำรวจความต้องการบริการ Nursery สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง

คลิกเพื่อกรอกแบบสำรวจ


กรอกแบบฟอร์มสำรวจความต้องการร้านอาหารสวัสดิการโรงพยาบาลสวนปรุง

คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์ม

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ภาพกิจกรรมทาง facebook