การบริหารและบริการสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

Untitled Document

Curative Service : ผลด้านการดูแลผู้ป่วย (PCR)


จำนวนเตียง

เป้าหมาย 700 เตียง

Highcharts Example
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/09/2561

อัตราการครองเตียง

เป้าหมายร้อยละ 80 - 120

Highcharts Example
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/09/2561

จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท

เป้าหมาย 0 ราย

Highcharts Example
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/08/2560

จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่ในรพ.(Average Length of Stay)

Highcharts Example
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07/09/2561